čeština TCHEQUE

Muž v Edenu

08/04/2015 17:53
Muž v Edenu Muž v Edenu vypadal dobře a příjemné na rozdíl od Boha (Genesis 3), a umřel; ale křesťan, který žije v Kristu, je dobré a příjemné na Boží vůli (viz Římanům 12: 2).

Kontrola Boha nade vším

08/03/2015 12:30
Kontrola Boha nade vším   Ve světě, kde zlo vypadá, že získat větší a větší plochu, to je velmi důležité, že jsme se dozvěděli, že Bůh má stále absolutní kontrolu nad vším.

Podívejte se k Bohu

04/02/2015 09:52
Podívejte se k Bohu Nedívejte se úzkostlivě o tom, co by se mohlo stát zítra;tentýž Všemohoucí Otec, který se stará o vás dnes bude zítra a každý den svého života. To vás bude chránit proti utrpení, nebo vám sílu ho nést.

Důvěra v Boha

07/01/2015 17:31
Důvěra v Boha   Pojďme řešit důvěřovat Bohu, který nás miluje, který se stará o všechny naše potřeby, který se stará o nás, což je vždy k dispozici a které ovládá naše životy kdykoliv. Pokud to uděláme, jsme pevně přesvědčeni, že Bůh může odstranit obavy, že nám zmrazení, že jsme...

PROMISE o Ježíši Kristu

06/12/2014 17:01
PROMISE o Ježíši Kristu   Ti, kdo se přiznal svou víru v Krista bude jednoho dne s ním po celou věčnost. Přijde ke své církvi, a on se nezapomíná na svůj slib. Ježíš se však zapomínat, že on ještě zapomněl na slib na zloděje na kříži.

Světlo světa

04/11/2014 16:45
Světlo světa    Nechte své světlo, ne vaše dobré skutky zářit před lidmi. Pokud vaše dobré skutky zářit před lidmi, se světle před Bohem. Vy jste světlo světa, proto to zářit, a muži viděli vaše dobré skutky!

Matouš 24: 23-26

02/10/2014 16:49
c Jestliže někdo říká, že vy, zde je Kristus, nebo aj tam, nevěřte.    24 Nebo povstanou falešní Kristové a falešní proroci; budou dělat veliké divy a zázraky, aby oklamal, pokud je to možné, i vyvolené.    25 Hle, řekl jsem vám to říkal.    26 A protož...

Vytržení církve jeho nevěsta

18/09/2014 16:47
Vytržení církve jeho nevěsta  Všimněte si, že to je pouze po Noe vstoupil do archy, a Lot byl ze Sodomy se deluges vody a ohně pršely na Zemi od doby Noeho, a Sodoma na čase Lot.  To bude odstraněna po L`Eglise (vypnutí) soužení začíná.  Vzhledem k tomu, soužení je poslední...

Já jsem v Kristu.

04/09/2014 08:50
    Podíváme-li se Bohu je všechno jasné, já jsem v Kristu. - Došlo bojovat sám se sebou, boj se Satanem, boje se světem, ale dokonalý mír s Bohem.

LAST CALL ... před Velkou ODESLÁNÍ

18/08/2014 17:07
LAST CALL ... před Velkou ODESLÁNÍ    Pokud l`enlèvement je zítra, a že všichni ti, kteří zemřeli a kteří přijali víru, že Ježíš Kristus přišel na zem, aby zemřel, aby vykoupil naše hříchy a vstal z mrtvých Nechte ho, a že všichni ti, ještě naživu, a přijali skrze víru, že Ježíš...

Narodil se v záři slávy by David Wilkerson

08/08/2014 10:01
Narodil se v záři slávy  by David Wilkerson  Novozákonní církev se narodil v záři slávy.Duch svatý sestoupil na ní oheň a první křesťané mluvili jazyky a prorokovali. Zažili obrovské přesvědčení o hříchu a zástupy byly převedeny.Boží bázeň připadla na ně, a všem, kteří je viděli....

Naučte se čekat

23/07/2014 12:47
Naučte se čekat      Je-li Bůh stanovil čas na všechno,  to je nejlepší, aby tuto myšlenku a vyčkávat svůj čas      Moje časy jsou v ruce tvé Žalmy 31.16  Žalmista napsal: "Věřím v tebe, Hospodine: Řekl jsem:, Ty jsi můj Bůh Mé časy jsou ve...

Vzdejte Bohu úctu, kterou si zaslouží Patrice Martorano

10/07/2014 17:02
Vzdejte Bohu úctu, kterou si zaslouží  Patrice Martorano    "Jsem-li Otec, kde je čest kvůli mně? Když jsem pán, kde je strach, máme mě? Praví Hospodin zástupů." Malachi 1.6  Chcete-li podlahu proti církvi v průběhu několika desítek let, představil Boha jako studený,...

Unikli zhoubě, která je ve světě přes chtíč. 2 P 01:04

26/06/2014 17:38
Unikli zhoubě, která je ve světě přes chtíč. 2 P 01:04    Odmítnout jakékoliv myšlenky navždy tolerantní akci masa, pokud chcete žít v moci zmrtvýchvstalého Pána. Nebylo by správné, aby člověk, který žije v Kristu, zůstává v korupci hříchu. "Proč hledáte mezi mrtvými pro toho, kdo...

Můžete hledat v Písmu. {John 5:39}

12/06/2014 10:33
Můžete hledat v Písmu. {John 5:39} #   Řecké slovo zde přeložené jako "zvuk" znamená přísný, pevné, s pečlivostí, zvukem, být zvědavý. Takže se člověk hledá zlato, nebo lovci, když jsou na pozoru kořist. Nesmíme usnout, spokojeni s povrchní čtení kapitoly nebo dva, ale s svícnu Ducha...

MODLITBA

05/06/2014 13:59
MODLITBA    První starostí ďábla je, aby se křesťané od modlí. Obává se, že nic studie bez modlitby, práce bez modlitby a náboženství bez modlitby. Směje se na naší tvrdé práce, zesměšňuje naši moudrost, ale třese, když se modlíme. - Samuel Chadwick

ALTERNATIVNÍ k odstranění ` POSTUP

29/05/2014 07:30
ALTERNATIVNÍ k odstranění ` POSTUP   Apokalypsa 1 : 3 ¶ Blaze tomu, kdo čte, i těm , kteří slyší slova tohoto proroctví a zachovávají to, co je napsáno jest v něm : Protožečas je blízko . 1 → Musíte si uvědomit , že lidé zmizeli . 2 → Nyní víte, že mnoho lidí na celém světě zmizely...

" O půlnocikřik byl slyšet . " Matouš 25,6

15/05/2014 17:05
" O půlnocikřik byl slyšet . " Matouš 25,6   Asi víte, podobenství o deseti pannách , pět moudrý a pět bylo nemoudré . Jste připraveni setkat se s Kristem ? V té době , aby se zúčastnil svatby , jsme měli zapálenou olejovou lampu . V příběhu ,příchod ženicha , pět z nich měl více ropy...

rozeznání

29/04/2014 08:40
rozeznání Dnes jsme všichni více či méně pod kontrolou, co se děje ve světě . Znamení konce časů jsou zřejmé a měly by nás upozornit na hrozící návrat Pána . Otec nás volá do splatnosti lépe identifikovat tyto příznaky se nám to velmi dobře vědí . Víme také, učení o konci časů , iBible od...

Co jebitva Armageddon ?

16/04/2014 09:36
Co jebitva Armageddon ?   Slovo " Armageddon " pochází z hebrejského slova " Har - Magedone " , což znamená " Hora Megido " ; Toto slovo se stalo synonymem pro budoucí bitvy , ve které Bůh zasahuje a ničí armády Antikrista , jak bylo oznámeno v biblickém proroctví ( Apokalypsa 16 : 16 ,...
Objets: 21 - 40 Sur 65
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>