Απαρνήσου τον εαυτό σου και υποτάξου στο Χριστό (Greek)

24/04/2013 18:39

Απαρνήσου τον εαυτό σου και υποτάξου στο Χριστό (Greek)

English μεταφράζονται στα ελληνικά

 

https://www.youtube.com/watch?v=GvQvDJFZgGs

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/

—————

Précédent