Γνωρίζοντας τον Θεό Ή ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

10/06/2013 12:48

Γνωρίζοντας τον Θεό Ή ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Αν πάω στο Λευκό Οίκο, και λέω, ξέρω τον Πρόεδρο, θα ήθελα να δω τον πρόεδρο. Νομίζετε ότι έχω εξουσία να συναντηθεί με τον Πρόεδρο; Αλλά αν αντί να λέτε, ο πρόεδρος ξέρω, θα ήθελα να δω. Αυτό έχει πολύ περισσότερη δύναμη.
Λοιπόν, αυτό είναι το ίδιο με το Θεό, είναι καλύτερο ότι μας ξέρει ότι εμείς τον γνωρίζουμε. Και ο μόνος τρόπος για να αναγνωριστεί από τον Θεό είναι να ακολουθήσει τις εντολές Του. Όλες οι εντολές Του. Αγνοήστε το ένα, που είναι να αγνοήσει όλα τα όλα του νόμου Του. Πρέπει να ξέρετε ότι ο Θεός είναι σημαντική, αλλά κυρίως τους νόμους Του. Ο Σατανάς γνωρίζει τον Θεό πολύ, ήταν αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για την πλευρά του, αλλά ο ίδιος δεν σέβεται τους νόμους του Θεού. Για το λόγο αυτό απορρίπτεται για πάντα. Στην προσπάθεια να ξεπεραστεί το θέλουν ή να πάρει τη θέση του, ξέχασε ότι ήταν δημιούργημα του Θεού, ως εκ τούτου χαμηλότερη.

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/