Δίκαιο και πίστη Díkaio kai písti̱

04/10/2013 14:20

Δίκαιο και πίστη

Ο νόμος είναι ανίκανος να εξασφαλίσει τη σωτηρία, θα πρέπει να οδηγήσει στην πίστη.

Πίστη υπερνικά το νόμο, δίνει την ευαγγελική ελευθερία

 

Díkaio kai písti̱

O nómos eínai aníkanos na exasfalísei ti̱ so̱ti̱ría , tha prépei na odi̱gí̱sei sti̱n písti̱ .

Písti̱ yperniká to nómo , dínei ti̱n ev̱angelikí̱ elef̱thería
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/