Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

28/06/2013 13:15

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

1 Κορινθίους 6:19
«Ο Παύλος μας λέει επανειλημμένα ότι το σώμα μας είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος."
Ο Θεός, όταν δημιούργησε τη ζωή βιβλίο του Αρνίου σκοτώθηκε στην αρχή των πάντων, αυτός είναι εισηγμένη όλα τα ονόματα εκείνων που είχαν αποθηκευτεί. Δεν θα μπορούσε να κάνει τα λάθη, γιατί ο Θεός είναι παντογνώστης. Έτσι, όταν ο Παύλος λέει, «ότι το σώμα μας είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος,« το σώμα ότι το Άγιο Πνεύμα κατοικεί, είναι σίγουρα όσοι είναι γραμμένοι στο βιβλίο του Αρνίου, και εργάζεται και τελειοποιηθεί σε όλη την επίγεια ζωή τους για τη σωτηρία τους. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεός, δεν θα μπορούσα να ζήσω σε ένα φορέα που έχει ήδη καταδικαστεί, δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο του Αρνίου. Μπορούμε να δούμε ότι το Άγιο Πνεύμα λειτουργεί, λόγω του μεταβαλλόμενου χαρακτήρα του. Αλλά δεν μπορούμε να το κρίνουμε είτε επειδή πολλά που πιστεύουμε σωθεί, πέθανε σε αποκλεισμό και την αμαρτία χωρίς συγχώρεση. Δεν έχει το Άγιο Πνεύμα μέσα τους, επειδή ήταν whited τάφους. Όμορφη έξω, αλλά σάπιο μέσα. Το Άγιο Πνεύμα δεν είναι στη σήψη σατανικό.

 
 

 

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/