Ја сам у Христу. Ja sam u Hristu .

04/09/2014 08:49
 
 
Тражите да Богу је све јасно, ја сам у Христу. - Било је борби са собом, борбу са Сатаном, борби са светом, али савршени мир са Богом.
 
 
Tražite da Bogu je sve jasno , ja sam u Hristu . - Bilo je borbi sa sobom , borbu sa Satanom , borbi sa svetom , ali savršeni mir sa Bogom .
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/