Јован 14: 6 *** Jovan 14 : 6

04/10/2015 11:11
Јован 14: 6
Исус је рекао,
Ја сам пут, истина и живот.
Нико не долази к Оцу осим кроз мене.
Jovan 14 : 6
Isus je rekao ,
Ja sam put , istina i život .
Niko ne dolazi k Ocu osim kroz mene .
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/