Јован 14: 6

07/05/2015 16:17
Јован 14: 6
Исус је рекао Ја сам пут, истина и живот. Нико не долази к Оцу осим кроз мене. 7 Ако ме знао, знао би мога Оца. И од сада ћете га знају, и видели сте га.
Jovan 14: 6
Isus je rekao Ja sam put , istina i život . Niko ne dolazi k Ocu osim kroz mene . 7 Ako me znao , znao bi moga Oca . I od sada ćete ga znaju , i videli ste ga .
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/