Ժամը հիացմունք սուրբերուն,

03/07/2016 11:40

Ժամը հիացմունք սուրբերուն,

նրանք տեսնում Քրիստոսին, մինչեւ որ չտեսնեն երկինքը:

The Spirit կապում է մեզ այն անձին Քրիստոսի բոլորի հետ:ն,

նրանք տեսնում Քրիստոսին, մինչեւ որ չտեսնեն երկինքը:
The Spirit կապում է մեզ այն անձին Քրիստոսի բոլորի հետ:
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/

—————

Précédent