Իմանալով առած Քրիստոսի հանդեպ.

02/03/2014 11:36
Իմանալով առած Քրիստոսի հանդեպ.       Imanalov arrats K’ristosi handep.
 
Հիսուսն ուզում է մեզ իմանալ, թե նրան, քանի որ բարձրացել Հիսուսի. Այն այլեւս խաչի վրա. Նրանք, ովքեր չեն վերցրել հարության միայն կրել խաչելություն է մահացած Յիսուսով. 
Մենք գիտենք, որ Նա ապրում է, եւ մենք տեսնում ենք նրան, քանի որ Նա ապրում է, մենք ապրում ենք. Կա մի կապի եւ կոնտակտային հողի վրա ապրելու. Սուրբ Հոգին կներկայացնի որ բարձրացել է մեկ. Այն կփոխի ձեր կյանքը. 
Դուք կարող եք բացահայտել, թե ինչ է նշանակում, երբ Հոգին, որը բարձրացրել Յիսուսը մեռելներէն բնակվի ձեզ. Նա, ով բարձրացրել Հիսուսը ից կեանք պիտի տայ նաեւ ձեր մահկանացու մարմիններուն, այն Հոգիով, որ բնակվում է ձեր մեջ (Հռովմայեցիս 8: 11). 
Դուք կարող եք հայտնաբերել, որ կյանքը Հիսուս կարող է բացահայտել ձեր մահկանացու մարմինը. Այս կյանքում մեզ տալիս կենսունակությունը էներգիա է գերբնական faҫon. Հիսուսն ապրում է մեզ.
Imanalov arrats K’ristosi handep.
 
Hisusn uzum e mez imanal, t’ye nran , k’ani vor bardzrats’yel Hisusi. Ayn aylevs khach’i vra. Nrank’, ovk’yer ch’yen verts’rel harut’yan miayn krel khach’yelut’yun e mahats’ats Yisusov.
Menk’ gitenk’, vor Na aprum e, yev menk’ tesnum yenk’ nran , k’ani vor Na aprum e, menk’ aprum yenk’ . Ka mi kapi yev kontaktayin hoghi vra aprelu. Surb Hogin knerkayats’ni vor bardzrats’yel e mek . Ayn kp’vokhi dzer kyank’y.
Duk’ karogh yek’ bats’ahaytel, t’ye inch’ e nshanakum, yerb Hogin, vory bardzrats’rel Yisusy merrelneren bnakvi dzez. Na, ov bardzrats’rel Hisusy its’ keank’ piti tay naev dzer mahkanats’u marminnerun, ayn Hogiov, vor bnakvum e dzer mej (Hrrovmayets’is 8: 11 ).
Duk’ karogh yek’ haytnaberel, vor kyank’y Hisus karogh e bats’ahaytel dzer mahkanats’u marminy. Ays kyank’um mez talis kensunakut’yuny energia e gerbnakan faҫon . Hisusn aprum e mez.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/