Հայր Աստված, Աստված, Որդի եւ Սուրբ Հոգին է մեկ Աստծո.

04/12/2015 15:58
Հայր Աստված, Աստված, Որդի եւ Սուրբ Հոգին:
 
Mark 16: 16 Ան որ հաւատայ եւ մկրտուի, պիտի փրկուի, բայց ան որ չհաւատայ, պիտի դատապարտուի:
 
Եսայիա 44: 6 Այսպէս է ասում Տէրը, Իսրայէլի այդ թագաւորը, եւ նրա փրկիչ է Զօրութիւնների Տէրը, որովհետեւ ես եմ առաջինը, եւ ես եմ վերջինը, եւ կողքիս Աստված չկա:
 
Matthew 22: 32 Ես եմ Աբրահամի Աստվածը, Աստուած Իսահակի եւ Աստուած Յակոբի. Աստված չէ Աստուած մեռելների Աստուածը, այլ, ողջերի.
 
John 14: 6 Յիսուս ըսաւ անոր Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը. Ոչ ոք չի գալիս Հոր մոտ, բացառությամբ միջոցով ինձ.
 
John 14: 26 Բայց Մխիթարիչը, Սուրբ Հոգին, որին Հայրը կուղարկի իմ անունով, կսովորեցնեն ձեզ բոլոր բաները, եւ հիշեցնել ձեզ այն ամենը, ինչ ես ասացի ձեզ.
Hayr Astvats , Astvats, Vordi yev Surb Hogin :
 
Mark 16: 16 An vor hawatay yev mkrtui, piti p’rkui , bayts’ an vor ch’hawatay , piti datapartui:
 
Yesayia 44 : 6 Ayspes e asum Tery , Israyeli ayd t’agawory , yev nra p’rkich’ e Zorut’iwnneri Tery , vorovhetev yes yem arrajiny , yev yes yem verjiny, yev koghk’is Astvats ch’ka :
 
Matthew 22: 32 Yes yem Abrahami Astvatsy , Astuats Isahaki yev Astuats Yakobi . Astvats ch’e Astuats merrelneri Astuatsy , ayl , voghjeri .
 
John 14: 6 Yisus ysaw anor Yes yem chanaparhy , chshmartut’yuny yev kyank’y . Voch’ vok’ ch’i galis Hor mot , bats’arrut’yamb mijots’ov indz.
 
John 14: 26 Bayts’ Mkhit’arich’y , Surb Hogin , vorin Hayry kugharki im anunov , ksovorets’nen dzez bolor banery, yev hishets’nel dzez ayn ameny, inch’ yes asats’i dzez .
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/