Հիսուսն ասել է,

06/06/2016 09:03
Հիսուսն ասել է,
 
ՋՈՀՆ 14: 6 Յիսուս ասաց, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը. Ոչ ոք չի գալիս Հոր մոտ, եթե ոչ իմ միջոցով:
Hisusn asel e,
 
JOHN 14: 6 Yisus asats’, yes yem chanaparhy, chshmartut’yuny yev kyank’y . Voch’ vok’ ch’i galis Hor mot, yet’ye voch’ im mijots’ov :Հիսուսն ասել է,
 
ՋՈՀՆ 14: 6 Յիսուս ասաց, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը. Ոչ ոք չի գալիս Հոր մոտ, եթե ոչ իմ միջոցով:
Hisusn asel e,
 
JOHN 14: 6 Yisus asats’, yes yem chanaparhy, chshmartut’yuny yev kyank’y . Voch’ vok’ ch’i galis Hor mot, yet’ye voch’ im mijots’ov :
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/