Նա է Քրիստոսը Na e K’ristosy

04/03/2016 17:43
Նա է Քրիստոսը
Mark 8: 27 ¶ Յիսուս գնաց իր աշակերտներուն հետ, մեջ Փիլիպպոսի Կեսարիային գիւղերը, նա հարցրեց նրանց այնպես, որ դա հարցը: Ով Մարդիկ ինչ են ասում, որ ես եմ:
28 Նրանք պատասխանեցին, Յովհաննէս Մկրտիչը. մյուսները Եղիան, ուրիշներ մարգարէներից մէկը:
29 Եւ դուք, դրանք նա հարցրեց, ով եք դուք ասում, որ ես եմ: Պետրոսը պատասխանեց եւ ասաց նրան. Դուն Քրիստոսն ես.
Na e K’ristosy
Mark 8: 27 ¶ Yisus gnats’ ir ashakertnerun het , mej P’ilipposi Kesariayin giwghery , na harts’rets’ nrants’ aynpes, vor da harts’y : Ov Mardik inch’ yen asum , vor yes yem :
28 Nrank’ pataskhanets’in , Yovhannes Mkrtich’y . myusnery Yeghian , urishner margarenerits’ meky :
29 Yev duk’ , drank’ na harts’rets’ , ov yek’ duk’ asum, vor yes yem : Petrosy pataskhanets’ yev asats’ nran . Dun K’ristosn yes .
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/