אין די היספּייַלעס פון די הייליקע,

03/07/2016 12:00

אין די היספּייַלעס פון די הייליקע,

זיי זען משיח איידער געזען דעם הימל.

דער גייסט ביינדז אונדז צו די מענטש פון משיח מיט אַלע.

זיי זען משיח איידער געזען דעם הימל.
דער גייסט ביינדז אונדז צו די מענטש פון משיח מיט אַלע.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/