איש שידע אלוהים

13/12/2013 12:39

איש שידע אלוהים

אוי לו לאדם שיש לו לקרוא את המילה של אלוהים בג `התנ"ך שלמד והבין, מסרב עדיין לקבל את ישוע המשיח כמושיע היחיד, הדרך היחידה, האמת היחידה והחיים בלבד. האיש הזה יהיה לחוות את זעמו של אלוהים לנצח `.

  אפוקליפסה 2:10 הוא עצמו יהיה גם לשתות מהיין של זעמו של אלוהים נשפך בלי תערובת לתוך הכוס של הכעס שלו, והוא יהיה מיוסר עם אש וגופרית לפני המלאכים הקדושים ולפני השה.

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/

—————

Précédent