גאָט אַזוי ליב געהאט די וועלט----------got azoy lib gehat di velt

04/09/2015 09:08
יוחנן 3: 16
 
 
גאָט אַזוי ליב געהאט די וועלט
 
פֿאַר גאָט אַזוי ליב געהאט די וועלט אַז ער האט געגעבן זיין בלויז זון,
אַז כוסאָועווער בעליעוועטה אין אים זאָל ניט אומקומען, אָבער האָבן ייביק לעבן.
iukhnn 3: 16
 
got azoy lib gehat di velt
 
far got azoy lib gehat di velt az er hat gegebn zeyn bloyz zun,
az khusouever belyeveth in im zol nit aumkumen , ober hobn eybik lebn.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/