גאָט איז גרויס

06/08/2016 19:55

גאָט איז גרויס

 

דער רוח מאכט אונדז פילן די ליבע פון דער פֿאָטער. ער ווייזט אונדז, ניט וואָס מיר זענען קליין, אָבער ווי גרויס גאָט איז.

got iz groys

der rukh makht aundz filn di libe fun der foter . er veyzt aundz, nit vos mir zenen kleyn, ober vi groys got 

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/