געזעץ און אמונה

04/10/2013 14:31

געזעץ און אמונה

די געזעץ איז קויכעס צו ענשור ישועה, עס מוזן פירן צו אמונה.

אמונה מנצח די געזעץ, עס גיט די עוואַנגעליקאַל פֿרייַהייט

 
 

 

Gʻzʻẕ ʼwn ʼmwnh

Dy gʻzʻẕ ʼyz qwykʻs ẕw ʻnşwr yşwʻh, ʻs mwzn pyrn ẕw ʼmwnh.
 
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/