המשיח ייכרת ,ולא יהיה יורשו .

16/01/2014 10:04
...המשיח ייכרת ,ולא יהיה יורשו . { # דה 9:26 }
 
שיתברך שמו, כי לא הייתה שום סיבה בושהוא מת . היה לי מוות אין זכות עליו משום שלא היה חטא קדמון בו, אין חטא שבוצע במהלך חייו עליי אדמות. לאיש אין הזכות להרוג אותו בגלל שהוא לא עשה שום נזק לאף אחד,ואף אחד לא יכול לשמור על כוח , אם היה לו הכבוד ובעצמו לא הסכים למות. אבל הנה הוא:חטא וסובל אחר. יש לנו נעלבים צדק, הוא שילםלכפרה על חטאינו . טורנטים של דמעות, הרים של הנפקות , ימים של דם של גבעות שוורים וקטורת היו מיותריםלמחילת חטאים . אבל ישו נצלב עבורנו ובו בזמן הכעס תלוי מעלינוהוסר , משום שכל חטאם היה נזרק משם לנצח. באמצעות חוכמתו,הדרך הבטוחה והמהירה ביותר של כפרה על ידי החלפה הוצגה ! מעשה זה של השפלה היה להיותהמשיח,הנסיך ,כתר קוציםולא מת על צלב , וזה האהבה הזאתשהובילה את הגואל להקריב את חייולאויביו ! עם זאת, יישאר ביראתהמחזה של החפים מפשע שפיכת הדם שלולאשם , אינו מספקת. אכן, עלינו להיות בטוחבעניין יש לנו בקורבן הזה . מטרת מותו של המשיח היאהישועה של הכנסייה שלו. אנחנו אלה שעבורם הוא נתן את חייוכופר ? האדון ישוע הוא עו"ד שלנו את זה לפנישהאב? אנו נרפאים על ידי הפסים שלו? זה יהיהדבר נורא להחמיץ החלקמההקרבה של ישו שלנו יהיה טוב יותר שלא להיולד. השאלה היא רצינית, אבל זה עולה בנסיבות שמחה כמו זו שאלה שניתן לתתתשובה ברורה ונכונה. לכל מי שמאמינים בו , הוא הואמושיעלזהוכל אחד מהם את דמם של הפיוס כבר נשפך . כל מי שבוטחים בערכו של מותו של המשיח להיות בשמחה כל פעם שהם להנציח קדושים להם והכרה מביאהלקידוש מלא לשירות.
 
 
קראו עוד : https://www.chercherjesus-christ.com/news/le-messie-sera-retranche-et-il-naura-pas-de-successeur/
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/