וחנן 6:14:

07/05/2015 16:19
יוחנן 14: 6
יאָשקע האט געזאגט איך בין דער וועג, דעם אמת, און דער לעבן. קיין איינער קומט צו דער טאַטע אַחוץ דורך מיר. 7 אויב איר געוואוסט מיר, איר וואָלט וויסן מיין Father. און פון יצט יי וויסן אים, און האָבן געזען אים.
iukhnn 14 : 6
yoshke hat gezagt ikh bin der veg , dem ams , aun der lebn . keyn eyner kumt tsu der tate akhuts durkh mir . 7 aoyb ir gevaust mir , ir volt visn meyn Father . aun fun itst ey visn im , aun hobn gezen im .
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/