יאָשקע האט געזאגט,

06/06/2016 09:20
יאָשקע האט געזאגט,
 
יוחנן 14: 6 יאָשקע האט געזאגט: איך בין דער וועג, דער אמת און די לעבן. קיין איינער קומט צו דער פֿאָטער חוץ דורך מיר.
yoshke hat gezagt,
 
iukhnn 14: 6 yoshke hat gezagt : ikh bin der veg, der ams aun di lebn. keyn eyner kumt tsu der foter khuts durkh mir.
 
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/