יאָשקע משיח בלויז

11/07/2015 10:16
יאָשקע משיח בלויז
 
אין די היספּייַלעס פון די קדושים, זיי זען משיחן איידער געזען די הימל. דער גייסט ביינדז אונדז צו די מענטש פון משיח מיט אַלע.
yoshke mshikh bloyz
 
in di hispayles fun di kdushim , zey zen mshikhn eyder gezen di himl . der geyst beyndz aundz tsu di mentsh fun mshikh mit ale .
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/