יאָשקע קענען טאָן yoshke kenen ton

04/11/2015 14:27
יאָשקע קענען טאָן
 
מיר קענען קוקן אַרום די וועלט מיר ניט געפֿינען עפּעס אַז סאַטיספיעס אונדזער האַרץ: בלויז יאָשקע קענען.
yoshke kenen ton
 
mir kenen kukn arum di velt mir nit gefinen epes az satisfyes aundzer harts : bloyz yoshke kenen .
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/