ילדים קטנים נשמרים?

03/01/2014 09:47
 

 ילדים קטנים נשמרים?
אני היה במתי 06:10 ET נתקלתי מקארתור הפתק שאני מחפש.
   המעבר של היום מראה כי כל הילדים שלא הגיעו לגיל אחריות מונחים לטובת העבודה של הצלב, שהוריהם נשמרים או לא.
בתקופה הנוכחית, שיסתיים עם בואו של ה 'להסיר את בני משפחתו, כל הילדים שמתים נשמרים ושנגבו ממנו. זה נורמלי שהם לא דחו את הישועה במהלך חייהם קצרים כאן על פני האדמה, ולכן הם לא גינו. ה 'לא צריך להיראות כמו שנאמר על ידי מבוגר (זכי): "בן האדם בא לחפש ולהציל את אשר אבד" (# Lu 19:10).

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/