כוחה של CROSS

23/08/2013 08:25

כוחה של CROSS
1 1 קור: 18 להטפה של הצלב הוא סכלות למי שהולך וגוועים, אבל לנו, שנשמרים זה את כוחו של אלוהים.

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/