לעבן נאָענט צו די האר

04/05/2016 16:43
לעבן נאָענט צו די האר
 
אויב מיר ווילן צו רעדן וועגן די האר יאָשקע אַרום אונדז,
עס איז נייטיק אַז אונדזער אָנפירן און אונדזער וועג זענען קאָנסיסטענט מיט וואָס מיר זאָגן;
פֿאַר דעם, מיר מוזן לעבן מיט די האר!
lebn noent tsu di har
 
aoyb mir viln tsu redn vegn di har yoshke arum aundz,
es iz neytik az aundzer onfirn aun aundzer veg zenen konsistent mit vos mir zogn ;
far dem , mir muzn lebn mit di har!
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/