נצחון במשיח

04/09/2013 18:13

נצחון במשיח


2 קור. 2: 14 תודה לאל, שתמיד מוביל אותנו בנצחון במשיח, ודרכנו מתפשטת בכל מקום הניחוח של הידע שלו 15 אנחנו, אכן, לאלוהים את הארומה של ישו בין אלה שנשמרים ובם שימותו: 16 לאחד להתענג על מוות עד מוות, לצד שני להתענג מחיים אל חיים .ושמספיק לדברים האלה? 17 לאנחנו לא למכור את המילה של אלוהים כפי שרבים, אך כשל כנות, אבל זה מאלוהים, במשיח אנו מדברים לפני ה '.

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/