ער איז דער משיח er iz der mshikh

04/03/2016 18:06
ער איז דער משיח
מארק 8: 27 ¶ יאָשקע געגאנגען מיט זיינע תלמידים, אין די שטעטלעך פון קיסריה פיליפּפּי ער געבעטן זיי דעם וועג דעם קשיא: ווער טאָן מענטשן זאָגן אַז איך בין?
28 זיי געענטפֿערט יוחנן די באַפּטיסט; אנדערע אליהו, אנדערע איינער פון די נביאים.
29 און איר, זיי ער געבעטן, וואס טאָן איר זאָגן אַז איך בין? Peter האט אים: דו ביסט דער משיח.
er iz der mshikh
mark 8: 27 ¶ yoshke gegangen mit zeyne slmidim, in di shtetlekh fun kisrih filippi er gebetn zey dem veg dem kshya : ver ton mentshn zogn az ikh bin ?
28 zey geentfert ​​iukhnn di baptist ; andere alihu , andere eyner fun di nbyaim.
29 aun ir, zey er gebetn , vas ton ir zogn az ikh bin? Peter hat im : du bist der mshikh.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/