קריסטלעך לעבן kristlekh lebn.

05/11/2016 15:17

קריסטלעך לעבן.

 

דער קריסטלעך לעבן איז נישט אַ לעבן פון "כּללים", אָבער אַ לעבן געפֿירט דורך די רוח.

kristlekh lebn.

 

der kristlekh lebn iz nisht a lebn fun "kllim", ober a lebn gefirt durkh di rukh.

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/