מי שולט בחיים שלך?

15/11/2013 07:08

מי שולט בחיים שלך?
כאשר אתה מחליט לשלוט בחיים שלך ואתה מנסה לשלוט בחייו, אתה פשוט להסיר את האפשרות שאלוהים להיות המדריך שלך. כל שגיאות שהוא יכול היה להימנע אתה יוזמות משלך. על ידי נטישה שלה אותי, אותי, אותי, ושנעזוב אותו לאלוהים לתזמר את חייו, התוצאה היא חיים מאושרים ושלווים הרבה יותר, ובעיות נתפסות באופן שונה.

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/

—————

Précédent