ՄԱՐԴ ով գիտեր GOD

13/12/2013 12:42

ՄԱՐԴ ով գիտեր GOD

Վա՜յ այն մարդուն, ով կարդացել է Աստծո խոսքը, որ Աստվածաշունչը Մտնել որ սովորել եւ հասկացել, հրաժարվում դեռ ընդունել Հիսուս Քրիստոսին որպես միակ Փրկիչ, միակ ճանապարհը, միակ ճշմարտության եւ միակ կյանքում. Այս մարդը կարող է զգալ, որ խիստ վրդովմունք Աստծո հավերժության համար `.

  Apocalypse 2:10 կեսօրից հետո, նա ինքը պետք է նաեւ խմել, որ գինու եւ բարկութեան Աստուծոյ, որը լցվել է առանց խառնուրդի մեջ բաժակ իր զայրույթի, եւ նա պետք է տանջել կրակով եւ ծծումբ առաջ սուրբ հրեշտակներուն առջեւ եւ Գառնուկին առջեւ,

 
 
 

 

MARD ov giter GOD

Va՜y ayn mardun , ov kardats’yel e Asttso khosk’y , vor Astvatsashunch’y Mtnel vor sovorel yev haskats’yel , hrazharvum derr yndunel Hisus K’ristosin vorpes miak P’rkich’ , miak chanaparhy , miak chshmartut’yan yev miak kyank’um. Ays mardy karogh e zgal, vor khist vrdovmunk’ Asttso haverzhut’yan hamar `.

  Apocalypse 2:10 kesorits’ heto , na ink’y petk’ e naev khmel , vor ginu yev barkut’yean Astutsoy , vory lts’vel e arrants’ kharrnurdi mej bazhak ir zayruyt’i, yev na petk’ e tanjel krakov yev tstsumb arraj surb hreshtaknerun arrjev yev Garrnukin arrjev ,
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/