א מענטש וואס געוואוסט גאָט

13/12/2013 12:49
 

א מענטש וואס געוואוסט גאָט

וויי צו די מענטשן וואס האט לייענען דעם וואָרט פון גאָט אין די ביבל `s ווייל געלערנט און פארשטאנען, וויל נאָך אָננעמען יאָשקע המשיח ווי די בלויז סאַוויאָור, די בלויז וועג, די בלויז אמת און די בלויז לעבן. דעם מענטש וועט דערפאַרונג דער גרימצארן פון גאָט פֿאַר אייביקייט `.

  אַפּאָקאַליפּסע 14:10 ער זיך וועט אויך טרינקען פון די ווייַן פון דער גרימצארן פון גאָט איז אויסגעגאסן אָן געמיש אין די טעפּל פון זיין צארן, און ער וועט זיין ויסגעמוטשעט מיט פייַער און שוועבל איידער די הייליק מלאכים און איידער די לאם.

 
 
ʼ mʻntş wwʼs gʻwwʼwst gʼát

Wwyy ẕw dy mʻntşn wwʼs hʼt lyyʻnʻn dʻm wwʼárt pwn gʼát ʼyn dy bybl `s wwyyl gʻlʻrnt ʼwn pʼrştʼnʻn, wwyl nʼák ʼánnʻmʻn yʼáşqʻ hmşyẖ wwy dy blwyz sʼawwyʼáwr, dy blwyz wwʻg, dy blwyz ʼmţ ʼwn dy blwyz lʻbn. Dʻm mʻntş wwʻt dʻrpʼarwng dʻr grymẕʼrn pwn gʼát p̄ʼar ʼyybyqyyt `.

  ʼaṗʼáqʼalyṗsʻ 14:10 ʻr zyk wwʻt ʼwyk trynqʻn pwn dy wwyyan pwn dʻr grymẕʼrn pwn gʼát ʼyz ʼwysgʻgʼsn ʼán gʻmyş ʼyn dy tʻṗl pwn zyyn ẕʼrn, ʼwn ʻr wwʻt zyyn wysgʻmwtşʻt myt pyyaʻr ʼwn şwwʻbl ʼyydʻr dy hyylyq mlʼkym

 

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/