Lời khai của CHÚA THÁNH THẦN

25/10/2013 11:49

Lời khai của CHÚA THÁNH THẦN
Chúa Thánh Thần chính sanh nhân chứng cho lòng chúng ta ... # Ro 08:16

      
Khi chúng tôi tiếp cận với Thiên Chúa , chúng ta đôi khi bị cám dỗ để mặc cả . Chúng tôi muốn các nhân chứng của Chúa trước khi vâng lời Thiên Chúa . " Tại sao Thiên Chúa không tiết lộ anh không phải dành cho tôi ? " Chúng tôi tự hỏi mình . Anh không thể. Nó không phải là anh không muốn , nhưng nó không thể, bởi vì chúng tôi từ chối đầu hàng với anh ta, anh đứng trong đường đi. Khi chúng ta đến với Chúa mà không dự trữ , nó làm chứng cho Ngài. Ông không thể làm cho bạn chứng kiến ​​với bạn, nhưng nó ngay lập tức đã chứng kiến ​​bản chất của mình, ông đã đưa vào bạn . Nếu bạn chứng kiến ​​trước khi thực tế , sẽ tiêu tan vào một cảm xúc tình cảm. Ngay sau khi bạn nhấn Redemption và bạn tắt lý luận vô ích của bạn , Thiên Chúa biểu lộ chính mình Ngài cho bạn và bạn khám phá với mất tinh thần cho đến nay, nó là bạn của những người empêchiez làm . Nếu bạn nghi ngờ rằng Thiên Chúa có thể cung cấp mọi tội lỗi , sau đó để cho nó được , hoặc nói cho anh ta . Không phụ thuộc vào ý kiến ​​của một hay khác , nhưng trong # Mt 11:28 : " Hãy đến với tôi ! " Hãy đến, nếu bạn đang mệt mỏi và nạp , yêu cầu, nếu bạn xấu, bạn thay đổi ( # Lu 11:13).

      
Chúng tôi đôi khi nhầm lẫn giữa các bằng chứng đơn giản của ý thức chung với sự chứng kiến ​​của Chúa Thánh Thần. Nhưng Chúa Thánh Thần làm chứng cho tinh thần và công việc của chúng tôi mua lại, nó làm cho bao giờ chứng cho lý do của chúng tôi . Nếu chúng ta muốn buộc , nó không phải là đáng ngạc nhiên rằng chúng tôi đang trong bóng tối và không chắc chắn. Ném tất cả xuống biển , tin tưởng vào Thiên Chúa , Ngài sẽ ban cho bạn những lời khai của Chúa Thánh Thần.

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/