AK PRESYON L ` lantouraj

11/01/2014 18:15
 

 AK PRESYON L ` lantouraj

Si foul moun yo ap fè dezòd , redwi foul moun yo. Pi fasil te di pase fè , se pa li? Presyon an egzèse pa anviwònman an kapab yon bon bagay , men li kapab tou gen pou fè mal yo viv. Elèv yo kèk yo pare yo fè distenksyon ant tèt yo nan men lòt moun , espesyalman si li vle di zanmi pèdi . Nenpòt zanmi ki pouse ou nan konpwomi pou sa ou kwè se pwobableman pa kòm bon yon zanmi jan ou panse. Fason pou siviv avèk presyon kanmarad- , li te vini nan fè sa ki dwat , menm si li se pa popilè. Sekrè a se idantifye prensip ou yo ak limit anvan yon sitiyasyon rive . Li trè difisil yo fè desizyon an dwa sou tèren an. Mande sa ki Bondye di nan presyon kanmarad ? Chèche konnen semèn sa a !

Proverbs 1 : 10 Pitit mwen, si moun k'ap fè peche vle al pran tèt ou,

Pa kite tèt ou genyen.

11 Si yo di ou: Vini ak nou! Se pou yo fè pèlen , peye san

Tandon pyèj moun ki chita nan gremesi sou inosan l 'yo,

12 Ann vale yo tou vivan tankou bouch twou ,

Apre sa, tout antye, kòm moun ki desann nan peyi kote mò yo ye a ;

13 N'a jwenn tout kalite gwo richès,

Nou pral plen kay nou ak tout bagay n'a pran ;

14 Mete nan anpil ou nan mitan nou ;

Pral gen yon bousdetid pou tout moun nan nou !

15 Pitit mwen, pa mete tèt ou nan wout la avèk yo,

Kenbe pye ou kote moun sa yo ;

16 Paske, pye yo kouri ale nan sa ki mal,

Apre sa, yo fè prese prese twòp san koule.

 


Proverbs 24 : 1 Pa anvye sò moun ki mechan ,

Epi yo pa vle viv avèk yo ;

2 Pou kè yo repase wine ,

Apre sa, bouch yo pale nan mal.

 


2 Peter 2 : 18 pale gwo anfle mo nan vo anyen yo, yo atire nan sak fè egzijans kò a , atravè anpil vis , moun ki te pwòp chape nan men yo k'ap viv nan manti , 19 pwomèt y'ap ba yo libète , lè yo menm yo se esklav de koripsyon , paske tout moun se yon esklav mèt fè tout sa te metrize l '.

Efèz 5 : 7 Piga nou fè wè ak moun konsa . 8 Paske ou te yon fwa fènwa , men kounye a ou se limyè nan Seyè a. Mache kòm timoun nan limyè ! 9 Pou fwi a nan limyè a gen ladann nan tout bèl bagay , dwat devan Bondye ak verite a. 10 pwouve sa ki dwat devan Seyè a , 11 epi pa gen pou nou wè ak travay yo éstéril nan fènwa , men pito ou rale zòrèy yo.

1 Korint 15 : 33 Pa twonpe tèt nou : move zanmi gate bon levasyon.

1 Timothy 4: 12 Se pou pa gen yon sèl meprize jèn ou, men ou mete yon egzanp pou moun ki kwè yo nan diskou , nan konduit, nan renmen, nan konfyans nan Bondye , nan pite.

2 Timothy 2 : 22 Kouri pou dezi yo sa ki mal nan jèn yo, ak pouswiv dwat devan Bondye, konfyans nan Bondye, charite , kè poze, ak yo k'ap rele Seyè a soti nan yon kè pi .

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/