Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus dalam satu Tuhan.

04/12/2015 16:16
Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus dalam satu Tuhan.
 
Markus 16: 16 Orang yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum.
 
Yesaya 44: 6 Beginilah firman TUHAN, Raja dan Penebus Israel, beliau TUHAN semesta alam: Akulah yang terdahulu dan Akulah yang terkemudian; dan di sebelah saya tidak ada Tuhan.
 
Matius 22: 32 Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub? Tuhan bukan Allah orang mati tetapi hidup.
 
Yohanes 14: 6 Kata Yesus kepadanya: Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.
 
Yohanes 14: 26 Tetapi Penolong, yaitu Roh Kudus, yang Bapa akan menghantar nama-Ku, akan mengajar anda semua perkara dan akan mengingatkan kamu akan semua yang saya katakan kepada kamu.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/