ALTERNATIVA na uklanjanje ` POSTUPAK

29/05/2014 07:45
ALTERNATIVA na uklanjanje `
POSTUPAK
 
Apocalypse 1 : 3 ¶ Blažene je onaj koji čita i onima koji slušaju riječi ovog proroštva , i drže one stvari koje su u njemu napisao : Jer vrijeme je blizu .
1 → Morate shvatiti da su ljudi nestali .
2 → Sada znate da mnogi ljudi širom svijeta su nestali .
1. Solunjanima 4 : ¶ 13 Mi ne , braćo , da budete u neznanju o onima koji spavaju , da možda ne žalosti kao i drugi koji nemaju nade . 14 Jer ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo i tako vjerujemo da će Bog donijeti sa Isusom i sa njim one koji su umrli . 15 Evo , u stvari , ono što smo rekli da vam je riječ o Bogu smo živi i ostaju do dolaska Gospoda , sigurno neće prethoditi onih koji su umrli . 16 Za sam Gospod , uz povik , s glasom arhanđela i sa trubom Boga , silazi s neba , i mrtvi u Hristu će prvi ustati . 17 Onda smo koji su živi i dalje će biti uhvaćeni zajedno s njima na oblacima u susret Gospodu u zraku : i tako ćemo ikada biti sa Gospodom .
1 Korinćanima 15 : 51 ¶ Evo , ja Shew vam misterija : Nećemo svi zaspati , ali svi ćemo se mijenjati, 52 U trenutku , u treptaju oka , u posljednje trube . Se zvuk trube , i mrtvi će se uzdići , i mi ćemo se mijenjati .
3 → bez panike .
4 → Kažete da ste čuli da će se to dogoditi jednog dana .
5 → Sada neki ljudi govore proročki Biblija je napisana najavio .
6 → Sada gotovo svi znaju da `s otmice samo dogodilo .
7 → Isus Hristos došao da traže ljude za svoje crkve .
Luke 18 : 7 I Bog ne osveti Njegov novoizabrani koji plaču da mu dan i noć , a on snosi dugo s njima ? 8 Kažem vam , on će ih osvetiti brzo . Ali kad Sin Čovječji dođe , i on će naći vjere na zemlji ?
Mnogi ljudi su ostali na terenu i propustili ` s otmicom .
 
8 → Kažete i mnogi napraviti istu tačku , ali zašto ne ja ?
*** Jer vjeri u Isusa Krista `s nije bilo ili da ` n ` nije bila dovoljno jaka . Da bi biti dio onih koji vide Boga , morate :
a ) vjerovanje u postojanje Boga ` Jahve .
b ) Vjerujte da je Isus Hrist , Sin Božji , došao na zemlju da nas otkupi uzimajući sve naše grijehe i da je umro za na krstu . I to ` On je podigao iz mrtvih da zauvijek pobjediti smrt . i morate pokajati svoje grehe
c ) Za riječ Boga u Bibliji piše : John 14 : 6 Isus reče mu , Ja sam put , istina i život . Niko ne dolazi Ocu osim kroz mene .
9 → Ti ne bi trebalo dopustiti da označite vlade .
10 → odbije znak na čelo ili zglob !
11 → Možda ćete morati proći kroz fizičke i moralne patnje hoće.
1. Korinćanima 10 : 13 Ne iskušenje je preuzeo te da nije uobičajeno da se čovjeka i Boga , koji je vjeran , koji neće dopustiti da se u iskušenju izvan svoje snage ; ali će sa iskušenju također napraviti način da pobjegne , da možete stajati .
12 → N ` ne odustaje i moli sve svoje moći da je Isus Hrist će Vam pomoći da duže takve patnje . Ovo nevolje će trajati 7 godina . Ne ratovati na njih . Primeri Hrist na krstu . Budi kao Isus Hrist `s dopustiti lutnju . Smrt vaše tijelo u Isusa Krista nema vječne smrti . Dying za Isusa Krista ćete živjeti zauvijek .
Propušteni ` s otmicom , ne propustite ovaj zadnji milosti koje vam Bog daje kako bi veličati Boga ` s vječnosti .
Ne vjerujem onima koji ti suprotno od riječi Božje u ​​Bibliji . Pokupiti Bibliju i pročitati ukloniti , vidjet ćete da je sve predvidio . Sada kada si ovdje dopru do Isusa Krista , ali u ` iskrenog način , a ne da vas spasiti od pakla ` s . Bog može čitati vaša srca i On zna sve .
U 7 godina Isus Krist će se vratiti u slavi sa svojim nebeskim oružanim da slomi sve to zla , definitivno . I početi milenijuma sa Hristom .
Grace se s tobom i Bog vas blagoslovio u posljednje vrijeme .
 
 
Pročitajte više : https://www.chercherjesus-christ.com/news/alternative-%c3%a0-l%60enl%c3%a8vement%2c-marche-%c3%a0-suivre/
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/