Anak-anak kecil yang disimpan?

03/01/2014 09:43
 

 Anak-anak kecil yang disimpan?
Saya dalam Matius 6:10 ET saya terserempak MacArthur nota yang saya cari.
   Laluan hari ini menunjukkan bahawa semua kanak-kanak yang belum mencapai usia akauntabiliti diletakkan untuk memberi manfaat kepada kerja salib, bahawa ibu bapa mereka disimpan atau tidak.
Dalam tempoh semasa yang akan berakhir dengan kedatangan Tuhan untuk menghapuskan keluarganya, semua kanak-kanak yang mati disimpan dan dipungut daripada-Nya. Ia adalah perkara biasa mereka tidak menolak keselamatan yang semasa hidup pendek mereka di sini di bumi, dan oleh itu adalah tidak dihukum. Tuhan tidak perlu kelihatan seperti dikatakan oleh seorang dewasa (Zakheus): "Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang" (# Lu 19:10).

 
 
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/