ANDA TELAH DITEBUS

05/10/2016 13:45

ANDA TELAH DITEBUS

1 Petrus 1: 17 ► Jika anda memanggil kepada-Nya sebagai Bapa, yang tanpa berkenaan dengan orang hakim menurut perbuatannya seseorang, menjalankan dirimu dengan rasa takut pada zaman di hotel, ► 18 mengetahui bahawa anda adalah ditebus daripada sia-sia anda yang anda dapati dari nenek moyangmu, bukan dengan perkara yang menjadi musnah, perak atau emas, 19 ► tetapi dengan darah berharga Kristus yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat ,

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/