BẠN ĐÃ ĐƯỢC SỬ

05/10/2016 13:50

BẠN ĐÃ ĐƯỢC SỬ

1 PETER 1: 17 ► Nếu bạn gọi vào Ngài là Cha, người không tôn trọng của người thẩm phán theo công việc của mỗi người, thực hiện chính mình với nỗi sợ hãi trong thời gian nghỉ của bạn ở đây về, ► 18 khi biết rằng bạn là cứu chuộc khỏi vô ích mà bạn có từ cha của mình, không phải với những hư hỏng, bạc hoặc vàng, 19 ► nhưng bằng huyết báu của Chúa Kitô, như của một con cừu mà không tì vết và không có chỗ ,

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/