Batas at pananampalataya

04/10/2013 14:31

Batas at pananampalataya

Ang batas ay walang kapangyarihan upang masiguro ang kaligtasan, dapat itong humantong sa pananampalataya.

Faith overcomes ang batas, ito ay nagbibigay sa mga miyembro ng Protestanteng denominasyon kalayaan

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/

—————

Précédent