Бог је тако заволео свет---------------Bog je tako zavoleo svet

04/09/2015 09:05
Јован 3: 16
 
Бог је тако заволео свет
 
Јер Бог је тако заволео свет да је свог јединородног Сина дао,
ко верује у њега не погине, него да има живот вечни.
Jovan 3 : 16
 
Bog je tako zavoleo svet
 
Jer Bog je tako zavoleo svet da je svog jedinorodnog Sina dao ,
ko veruje u njega ne pogine , nego da ima život večni .
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/