Бог е велик

06/08/2016 19:39

Бог е велик

 

Святият Дух ни кара да се чувствам любовта на Отца. Той ни показва, не че ние сме малка, но колко голяма е Бог.

Bog e velik

 

Svyatiyat Dukh ni kara da se chuvstvam lyubovta na Ottsa . Toĭ ni pokazva , ne che nie sme malka , no kolko golyama e Bog .

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/