Bog je tako ljubio svijet

04/09/2015 08:56
JOHN 3: 16
 
Bog je tako ljubio svijet
 
Jer Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinog Sina,
da tko god vjeruje u njega ne propadne, nego da ima život vječni.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/