Bog je velik

06/08/2016 19:38

Bog je velik

 

Sveti Duh nas čini ljubav Oca. On nam pokazuje, ne da smo mali, ali kolika je Bog.v

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/