Bog Otac, Bog Sin i Bog Sveti Duh u jednog Boga.

04/12/2015 15:59
Bog Otac, Bog Sin i Bog Sveti Duh u jednog Boga.
 
Mark 16: 16 Onaj koji veruje i krsti se čuvaju, ali on vjeruje da neće biti proklet.
 
Izaija 44: 6 Ovako govori Jahve kralju Izraela, a njegov otkupitelj Jahve nad Vojskama, ja sam prvi i ja sam poslednji, i pored mene nema Boga.
 
Matej 22: 32 Ja sam Bog Abrahamov, Bog Isakov, i Bog Jakovljev? Bog nije Bog mrtvih nego živih.
 
Jovan 14: 6 Isus reče mu: Ja sam put, istina i život. Niko ne dolazi Ocu osim preko mene.
 
Jovan 14: 26 Ali pomagač, Sveti Duh, kojeg će Otac poslati u moje ime, će vas naučiti sve stvari i da će vas podsjetiti na sve što sam vam rekao.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/