Бог толкова възлюби света,--------Bog tolkova vŭzlyubi sveta,

04/09/2015 08:56
Йоан 3: 16
 
Бог толкова възлюби света,
 
Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син,
който вярва в Него, да не погине, но да има вечен живот.
Ĭoan 3: 16
 
Bog tolkova vŭzlyubi sveta,
 
Zashtoto Bog tolkova vŭzlyubi sveta, che dade Svoya Edinoroden Sin ,
koĭto vyarva v Nego, da ne pogine , no da ima vechen zhivot.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/