Божија Реч је меродаван

05/02/2016 08:37
Божија Реч је меродаван
 
Реч је истина, учење и добра дела се преплићу и нераздвојни.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/