Божието Слово е авторитетен

05/02/2016 08:16
Божието Слово е авторитетен
 
Словото, и истината, преподаването и добрите дела са преплетени и неразделни.
Bozhieto Slovo e avtoriteten
 
Slovoto , i istinata, prepodavaneto i dobrite dela sa prepleteni i nerazdelni.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/