Boží plán

13/03/2014 08:57
Boží plán 
 
Ve svém velkém celkového plánu, Bůh má plán, speciálně vyhrazený pro nás! 
"Jeremiah 29:11 Vím, plány mám pro vás, praví Hospodin, myšlení o pokoji, a ne o trápení, abych učinil vám budoucnost a naději. 12 jste hovor na mne, a půjdete, a modlit se ke mně a já vás uposlechne. 13 Budete mě hledat a naleznete mě, když jsi mě hledat celým svým srdcem. "
Takže pokud nechcete hledat Boha každý den, najdete jen smutek na vaší cestě a váš život `s ponořit postupně, aniž byste si všiml ve tmě. C `je jedním z nejvíce nevyzpytatelný pasti Satan a můžete chytit, protože jste bezmocní proti němu, bez Boha.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/