Božja Riječ je mjerodavna

05/02/2016 08:16
Božja Riječ je mjerodavna
 
Riječ, istina, nastave i dobra djela su isprepletene i neodvojive.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/